LPO81/2012
ID intern unic:  343287
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 81
din  12.04.2012
pentru ratificarea Amendamentelor la
Memorandumul
de înţelegere cu privire la viitorul Reţelei
de Sănătate
în Europa de Sud-Est în cadrul Procesului de
cooperare
regională în Europa de Sud-Est
Publicat : 25.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 99-102     art Nr : 336
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se ratifică Amendamentele la Memorandumul de înţelegere cu privire la viitorul Reţelei de Sănătate în Europa de Sud-Est în cadrul Procesului de cooperare regională în Europa de Sud-Est, semnate la Banja Luka la 12 octombrie 2011.
    Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor amendamentelor menţionate.
    Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica depozitarul despre ratificarea amendamentelor nominalizate.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                        Marian LUPU

    Nr. 81. Chişinău, 12 aprilie 2012.