DPO85/2012
ID intern unic:  343369
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 85
din  24.05.2012
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Gheorghe POPAZU
Publicat : 29.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 103     art Nr : 361
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice locale, contribuţie la dezvoltarea social-economică a raionului şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Gheorghe POPAZU, consilier în Consiliul raional Cahul, i se conferă Ordinul  „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Nicolae TIMOFTI

    Nr. 85-VII. Chişinău,  24 mai 2012.