DPO86/2012
ID intern unic:  343370
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 86
din  24.05.2012
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Mihail SUVAC
Publicat : 29.05.2012 în Monitorul Oficial Nr. 103     art Nr : 362
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru  muncă  îndelungată şi prodigioasă în complexul agroindustrial, contribuţie la implementarea în producţie a tehnologiilor moderne şi înalt profesionalism, domnului Mihail SUVAC, şef de direcţie la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 86-VII. Chişinău, 24 mai 2012.