DPO98/2012
ID intern unic:  343464
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 98
din  31.05.2012
privind numirea domnului Alexandru GHEORGHIEŞ
în funcţia de judecător la Curtea de Apel Bălţi
Publicat : 08.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 113-118     art Nr : 380
    În temeiul art. 116 alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi  al  art. 20 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Alexandru GHEORGHIEŞ se numeşte, prin  transfer, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Bălţi.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Nicolae TIMOFTI

    Nr. 98-VII. Chişinău, 31 mai 2012.