DPO99/2012
ID intern unic:  343465
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 99
din  31.05.2012
privind numirea domnului Ion GUZUN în funcţia
de judecător la Curtea de Apel Bender
Publicat : 08.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 113-118     art Nr : 381
    În temeiul art.116 alin.(5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art.20 alin.(1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Ion GUZUN se numeşte în funcţia de judecător la Curtea de Apel Bender, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Nicolae TIMOFTI

    Nr. 99 -VII. Chişinău, 31 mai 2012.