DPO100/2012
ID intern unic:  343466
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 100
din  31.05.2012
privind conferirea „Ordinului Republicii” regretatului Tudor Roşca
Publicat : 08.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 113-118     art Nr : 382
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de înaltă apreciere a contribuţiei deosebite la fondarea şi dezvoltarea învăţămîntului superior de specialitate şi pentru merite în pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi educarea tinerei generaţii în spiritul patriotismului, regretatului Tudor Roşca, primul rector (comandant) al Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare”, i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Nicolae TIMOFTI

    Nr. 100-VII. Chişinău, 31 mai 2012.