DPO102/2012
ID intern unic:  343467
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 102
din  01.06.2012
privind numirea domnului Alexandru GHEORGHIEŞ
în funcţia de preşedinte al Curţii de Apel Bălţi
Publicat : 08.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 113-118     art Nr : 383
    În temeiul art. 116 alin. (3) şi alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Alexandru GHEORGHIEŞ se numeşte, pe un termen de patru ani, în funcţia de preşedinte al Curţii de Apel Bălţi.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                  Nicolae TIMOFTI

    Nr. 102-VII. Chişinău, 1 iunie 2012.