HGO372/2012
ID intern unic:  343497
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 372
din  06.06.2012
privind instituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea
utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de construcţie a conductei
de interconectare a sistemului de transport gaze din Republica Moldova
cu sistemul de transport gaze din România, pe direcţia Ungheni-Iaşi
Publicat : 08.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 113-118     art Nr : 410
    În temeiul alin.(2) art. 7 al Legii exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488-XIV din 8 iulie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 42-44, art. 311), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie Comisia de cercetare prealabilă pentru declararea utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de construcţie a conductei de interconectare a sistemului de transport gaze din Republica Moldova cu sistemul de transport gaze din România, pe direcţia Ungheni-Iaşi.
    2. Se aprobă Componenţa nominală a Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de construcţie a conductei de interconectare a sistemului de transport gaze din Republica Moldova cu sistemul de transport gaze din România, pe direcţia Ungheni-Iaşi, conform anexei.
    3. Comisia de cercetare prealabilă pentru declararea utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de construcţie a conductei de interconectare a sistemului de transport gaze din Republica Moldova cu sistemul de transport gaze din România, pe direcţia Ungheni-Iaşi:
    va prezenta Guvernului, în termen de o lună, rezultatele cercetărilor efectuate, precum şi procesul-verbal al şedinţei de vot şi documentele aferente;
    va activa în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de cercetare prealabilă pentru declararea utilităţii publice a obiectului exproprierii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 660 din 15 iunie 2006.
    4. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei din funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără emiterea altei hotărîri de Guvern.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

    PRIM-MINISTRU                                                         Vladimir  FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                       Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                        Veaceslav Negruţa
    Ministrul construcţiilor
    şi dezvoltării regionale                                                   Marcel Răducan
    Ministrul mediului                                                          Gheorghe Şalaru
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                   Vasile Bumacov

    Nr. 372. Chişinău, 6 iunie 2012.

  Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 372
din 6 iunie 2012
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilităţii publice de
interes naţional a lucrărilor de construcţie a conductei
de interconectare
a sistemului de transport gaze din Republica
Moldova cu sistemul de
transport gaze din România, pe direcţia
Ungheni – Iaşi
    CALMÎC Octavian       – viceministru al economiei, preşedinte al Comisiei
    DOLMA Mihail            – şef al Direcţiei gazificare şi eficienţă energetică,
                                            Ministerul Economiei, secretar al Comisiei
    BARBĂNEAGRA
    Victor                           – viceministru al finanţelor
    GODOROJA Dumitru   – viceministru al agriculturii şi industriei alimentare
    GHILAŞ Anatolie          – director general, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru
    GRÎU Ion                      – consilier principal de stat al Prim-ministrului în domeniul
                                             energetic
    APARATU Dumitru      – inspector principal, Secţia inspectare sol, deşeuri şi
                                             substanţe chimice, Inspectoratul Ecologic de Stat
    SPASOV Anatolie        – consultant principal în Direcţia arhitectură, proiectări,
                                             urbanism şi amenajarea teritoriului, Ministerul Dezvoltării
                                            Regionale şi Construcţiilor
    TOMA Iurie                  – preşedinte al raionului Ungheni
    BURLACU Mihail         – primarul comunei Zagarancea, raionul Ungheni