LPO118/2012
ID intern unic:  343543
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 118
din  24.05.2012
pentru acceptarea Amendamentului la Statutul Fondului
Monetar Internaţional privind reforma Consiliului Executiv
Publicat : 15.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 120-125     art Nr : 400
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se acceptă Amendamentul la Statutul Fondului Monetar Internaţional privind reforma Consiliului Executiv, aprobat prin Rezoluţia nr. 66-2 din 15 decembrie 2010 a Consiliului de Guvernatori al Fondului Monetar Internaţional.
    Art. 2. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Fondului Monetar Internaţional acceptarea de către Republica Moldova a amendamentului nominalizat.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Marian LUPU

    Nr. 118. Chişinău, 24 mai 2012.