DPO115/2012
ID intern unic:  343552
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 115
din  11.06.2012
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului György VARGA
Publicat : 15.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 120-125     art Nr : 403
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-ungare, domnului György Varga, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Ungariei în Republica Moldova, i se conferă “Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Nicolae TIMOFTI

    Nr. 115-VII. Chişinău, 11 iunie 2012.