HGC438/2012
ID intern unic:  343714
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 438
din  19.06.2012
cu privire la iniţierea proiectului de parteneriat public-privat
pentru concesionarea Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”
Publicat : 22.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 126-129     art Nr : 466
    În temeiul art.11 lit. a) din Legea nr.179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 165-166, art.605), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul atragerii investiţiilor capitale la Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se propune Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” drept obiect pentru proiectul de parteneriat public-privat, prin concesionarea acestuia, avînd ca obiectiv general dezvoltarea continuă a infrastructurii şi a calităţii serviciilor prestate.
    2. Autoritatea administrativă centrală care exercită în numele Guvernului funcţiile de fondator al Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” este responsabilă de elaborarea studiului de fezabilitate în vederea elucidării viabilităţii proiectului.
    3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 1158 din 20 decembrie 2010 „Cu privire la aprobarea concesionării parcării auto a Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” şi a condiţiilor concesionării acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 252-253, art 1273).
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

    PRIM-MINISTRU                                                          Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                          Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                          Veaceslav Negruţa

    Nr. 438. Chişinău, 19 iunie 2012.