DPO131/2012
ID intern unic:  343745
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 131
din  19.06.2012
privind conferirea de distincţii de stat doamnei Larisa Simeniţchi
şi domnului Mihail Mustea
Publicat : 26.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 130     art Nr : 431
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în salvgardarea patrimoniului natural naţional, contribuţie la asigurarea echilibrului ecologic şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei
    Larisa SIMENIŢCHI     - specialist principal la Ministerul Mediului;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Mihail MUSTEA            - fost angajat al Inspectoratului Ecologic de
                                            Stat.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                   Nicolae TIMOFTI

    Nr. 131-VII. Chişinău, 19 iunie 2012.