HGM434/2012
ID intern unic:  343785
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 434
din  19.06.2012
cu privire la Poliţia de Frontieră
Publicat : 29.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 131-134     art Nr : 485
    MODIFICAT
   
HG1145 din 21.11.18, MO480-485/14.12.18 art.1308; în vigoare 14.01.19
    HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18
    HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18
    HG649 din 13.08.14, MO238-246/15.08.14 art.697
    HG190 din 13.03.13, MO56-59/15.03.13 art.240; în vigoare 15.06.13
    În conformitate cu prevederile art.5 alin.(2), art. 43, 46, 51 şi 60 din Legea nr.283 din 28 decembrie 2011 cu privire la Poliţia de Frontieră (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 76-80, art.245), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul privind modul de calculare a vechimii în muncă în vederea determinării sporului pentru vechime în muncă a poliţiştilor de frontieră, conform anexei nr.4;
    Normele de asigurare cu echipament a poliţiştilor de frontieră, conform anexei nr.6.
    [Pct.1 modificat prin HG1145 din 21.11.18, MO480-485/14.12.18 art.1308; în vigoare 14.01.19]
    2. Se stabileşte efectivul-limită al Poliţiei de Frontieră în număr de 3496 unităţi, inclusiv 240 unităţi personal de deservire tehnică.
    [Pct.2 modificat prin HG649 din 13.08.14, MO238-246/15.08.14 art.697]
    [Pct.2 modificat prin HG190 din 13.03.13, MO56-59/15.03.13 art.240; în vigoare 15.06.13]
    3. Schema de încadrare a
Inspectoratului General al Poliției de Frontieră se stabileşte de ministrul afacerilor interne.
   
[Pct.3 modificat prin HG1145 din 21.11.18, MO480-485/14.12.18 art.1308; în vigoare 14.01.19]
    4. Pînă la data intrării în vigoare a Legii nr. 283 din 28 decembrie 2011 cu privire la Poliţia de Frontieră se învesteşte cu dreptul:
    ministrul afacerilor interne – de a aproba schemele de încadrare a
Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, care vor intra în vigoare la 1 iulie 2012;
    directorul general al Serviciului Grăniceri – de a aproba schemele de încadrare a subdiviziunilor din subordinea
Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, care vor intra în vigoare la 1 iulie 2012.
    [Pct.4 modificat prin HG1145 din 21.11.18, MO480-485/14.12.18 art.1308; în vigoare 14.01.19]
    5. Prezenta hotărîre intră în vigoare cu începere de la 1 iulie 2012, cu excepţia punctului 4, care intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                        Veaceslav Negruţa
    Ministrul afacerilor interne                                           Alexei Roibu

    Nr. 434. Chişinău, 19 iunie 2012.

    [Anexa nr.1 abrogată prin HG1145 din 21.11.18, MO480-485/14.12.18 art.1308; în vigoare 14.01.19]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG190 din 13.03.13, MO56-59/15.03.13 art.240; în vigoare 15.06.13]

    [Anexa nr.2 abrogată prin HG1145 din 21.11.18, MO480-485/14.12.18 art.1308; în vigoare 14.01.19]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG190 din 13.03.13, MO56-59/15.03.13 art.240]

    [Anexa nr.3 abrogată prin HG1145 din 21.11.18, MO480-485/14.12.18 art.1308; în vigoare 14.01.19]

    [Anexa nr.3 în redacţia
HG190 din 13.03.13, MO56-59/15.03.13 art.240]

    [Anexa nr.4 modificată prin HG1145 din 21.11.18, MO480-485/14.12.18 art.1308; în vigoare 14.01.19]
    [Anexa nr.4 abrogată prin HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18]
   
[Anexa nr.4 modificată prin HG190 din 13.03.13, MO56-59/15.03.13 art.240]

    [Anexa nr.5 abrogată prin HG1145 din 21.11.18, MO480-485/14.12.18 art.1308; în vigoare 14.01.19]

   
anexa nr.6