HGO460/2012
ID intern unic:  343827
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 460
din  26.06.2012
cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti
în legătură cu vizita oficială a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru,
 în Statul Israel (14-16 mai 2012)
Publicat : 29.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 131-134     art Nr : 506
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă, conform anexei, componenţa nominală a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita oficială a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Statul Israel (14-16 mai 2012).
    2. Cheltuielile de deplasare (diurnă, cazare) pentru membrii delegaţiei vor fi suportate de instituţiile delegatare.

    PRIM-MINISTRU                                                         Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                      Iurie Leancă

    Nr. 460. Chişinău, 26 iunie 2012.

            Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.460
din 26 iunie 2012

COMPONENŢA NOMINALĂ
a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita oficială a
domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Statul Israel

(14-16 mai 2012)
    FILAT Vladimir                - Prim-ministru
    LEANCĂ Iurie                 - viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe şi
                                               integrării europene
    CARPOV Eugen               - viceprim-ministru
    BUMACOV Vasile           - ministru al agriculturii şi industriei alimentare
    USATÎI Andrei                  - ministru al sănătăţii
    ŞALARU Anatol               - ministru al transporturilor şi infrastructurii drumurilor
    RĂDUCAN Marcel          - ministru al dezvoltării regionale şi construcţiilor
    BULIGA Valentina            - ministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei
    FILIP Pavel                      - ministru al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
    GHILAŞ Anatol                - director general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru
    BALAN Mihai                  - Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii
                                                Moldova în Statul Israel
    BELEAVSCHI Ala           - director al Departamentului cooperare bilaterală,
                                                Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
    ULIANOVSCHI Tudor    - consilier, Departamentul cooperare bilaterală, Ministerul
                                               Afacerilor Externe şi Integrării Europene
    HÎNCU Mihai                   - vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor
    GUREZ Lilia                     - şef al Direcţiei comunicare şi relaţii cu presa, Cancelaria
                                               de Stat
    STUCALICI Eduard         - consultant principal în Direcţia comunicare şi relaţii cu
                                                presă, Cancelaria de Stat
    POPA Vasile                     - ofiţer de pază
    BOTNARU Valentin          - ofiţer de pază
    GUSEV Alexandru             - preşedinte al Consiliului de administraţie,
                                                 SA „Moldovagaz”
    CRAMARENCO Eugen    - consilier al preşedintelui Consiliului de
                                                 administraţie, SA „Moldovagaz”
    BILINKIS Alexandru         - preşedinte al Consiliului director Compania „Orhei-Vit”
    PORCIULEAN Oleg         - director general, „Holiday Service”
    RUSU Vladimir                  - director general, Compania „Accent Electronic”
    MUNTEAN Boris              - consultant juridic, Aeroportul Mărculeşti
    CIOBANU Sergiu              - administrator, Aeroportul Mărculeşti
    BODEA Vitalie                  - director general, Societatea Internaţională de
                                                 Asigurări „Moldasig”
    SÎRBU Ala                        - director general, „Tutun-CTC”
    CTITOR Tudor                 - director general, ÎS „Combinatul Poligrafic din Chişinău”
    SCORPAN Iulian              - director general, Compania „Air Moldova”
    RABII Nicolae                   - director general, SA „Floare Carpet”
    KILICOGLU Burcin          - director general, SRL „NEFIS”
    SIMIONOV Vladimir        - director, Compania „Farmaco”
    COVALI Angela               - director, „AMM Moldova/Aegis Media”
    GACIKEVICI Grigore      - preşedinte, „Banca de Economii” SA
    NEGRUŢA Ludmila          - director general, „Viorica-Cosmetic”
    PRISACARU Ion              - director general, „Ecofin-Audit-Service” SRL
    CERNEI Mihail                  - director general, S A. „Termocom”
    BOLOCAN Lilia                - director general al Agenţiei de Stat pentru
                                                 Proprietatea Intelectuală
    CUCU Gheorghe               - preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie
    BÎLBA Mihai                     - director al Direcţiei relaţii internaţionale, Camera
                                                de Comerţ şi Industrie
    RUFA Mariana                  - administrator, Asociaţia Businessului European
    SORIN Andrei                   - preşedinte executiv, SA BCR Chişinău
    CEBOTARI Doina             - consultant în atragerea investiţiilor străine, Programul
                                                 Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
    HANGANU Ludmila         - consultant în atragerea investiţiilor străine, Programul
                                                 Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
    GUDUMAC Diana            - consultant în atragerea investiţiilor străine, Programul
                                                 Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
    GABURA Iurii                   - director, ÎS Editura „Universul”
    CHIRTOACA Iurie           - director general, SRL „Dita Est Farm”
    BOSTAN Victor               - director general, „Purcari & Bostavan Wineries”
    CARAUS Oleg                 - vicepreşedinte, „DAAC System Integrator” SRL
    TONCIUC Vladimir          - director general, SA „Barza Albă”
    CRUSIANOVA Elena       - director general, SC „Moldexpresposta”
    CUSNIR Serghei               - specialist principal, SC „Moldexpresposta”
    SLOBOZEANU Ilie          - director general, SRL „MS ILPEX”
    IOSIP Andrei                    - director general, „BERHORD” SRL
    UZUN Valentina                - director general, SRL „Azamet-grup”
    COŢOFAN Andrei           - director general, Compania “VS-Export”
    SÎRBU Angela                   - director general, „Aquarelle” SRL
    SÎRBU Mihaela                 - marketing manager, „Aquarelle” SRL
    BISIR Ivan                        - director general, SC „Vest-Resurs” SRL
    LITR Ana                          - preşedinte, SA „Audit-Concret”
    FRINEA Victor                 - director general, GŢ „Frînea Victor”
    LEBEDEV Renat               - director general, GŢ „Laro Lebedev”
    COŞNEANU Ion              - director general, SRL „Roxinform”
    TALMACI Constantin       - director general, SRL „Fruct-Excom”
    EFIMOV Boris                 - director financiar, Compania „Orhei-Vit”