HGO468/2012
ID intern unic:  343871
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 468
din  26.06.2012
cu privire la aprobarea Cadastrului funciar
conform situaţiei de la 1 ianuarie 2012
Publicat : 06.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 135-141     art Nr : 515
    În temeiul art.8 din Codul funciar nr. 828–XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art. 817), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Cadastrul funciar conform situaţiei de la 1 ianuarie 2012, cu suprafaţa totală de 3, 384,6 mii hectare, inclusiv terenuri irigate – 228,3 mii hectare, terenuri desecate – 69,2 mii hectare, potrivit formularelor nr. 1, nr.2 şi nr.3 (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                         Vladimir FILAT

    Nr. 468. Chişinău, 26 iunie 2012.


    fişa cadastrală centralizatoare