DPO144/2012
ID intern unic:  343893
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 144
din  27.06.2012
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
doamnei Dina GHIMPU
Publicat : 06.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 135-141     art Nr : 456
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul culturii, contribuţie la promovarea valorilor naţionale şi înaltă măiestrie profesională, doamnei Dina GHIMPU, director de direcţie generală la Ministerul Culturii, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 144-VII. Chişinău, 27 iunie 2012.