DPO148/2012
ID intern unic:  343895
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 148
din  29.06.2012
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Vladimir LAVRIC
Publicat : 06.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 135-141     art Nr : 458
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea învăţămîntului juridic, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul dreptului şi activitate metodico-didactică şi ştiinţifică prodigioasă, domnului Vladimir LAVRIC, conferenţiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova, i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 148-VII. Chişinău, 29 iunie 2012.