DPO154/2012
ID intern unic:  343973
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 154
din  02.07.2012
privind numirea în funcţie a unui judecător
Publicat : 10.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 142     art Nr : 461
    În temeiul art.116 alin. (2) şi alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art.11 alin.(1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Grigori COLEV se numeşte în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Nicolae TIMOFTI

    Nr. 154-VII. Chişinău, 2 iulie 2012.