DSS3733/1990
ID intern unic:  343988
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SOVIETUL SUPREM AL RSSM
DECRET Nr. 3733
din  01.02.1990
Cu privire la conferirea titlului onorific de
 "Om emerit în știință din RSS Moldovenească" tov.ROIZMAN I.I.
Publicat : 28.02.1990 în Veştile Nr. 2     art Nr : 45
    Pentru contribuție importantă adusă la dezvoltarea științei economice, elaborarea concepției științifice de ridicare a eficienței activității întreprinderilor industriale și perfecționarea relațiilor gestionare a conferi titlul onorific de "Om emerit în știință din RSS Moldovenească" tov.ROIZMAN Izrail Ilici, șef de laborator la Institutul de economie al Academiei de Științe a RSS Moldovenești, doctor în științe economice, profesor.

    PREȘEDINTE AL PREZIDIULUI
    SOVIETULUI SUPREM AL SRR MOLDOVENEȘTI                         M.SNEGUR

    MEMBRU AL PREZIDIULUI
    SUPREM AL RSS MOLDOVENEȘTI                                                  D.NIDELCU

    or.Chișinău, 1 februarie 1990, Nr.3733-XI.