DPO161/2012
ID intern unic:  344014
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 161
din  09.07.2012
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 13.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 143-148     art Nr : 474
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea creaţiei tehnice, activitate prodigioasă în domeniul inventicii şi contribuţie la implementarea în producţie a unor elaborări de înaltă eficienţă, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului Nicanor
    SOLCAN                    - preşedinte al Uniunii Inventatorilor şi Raţionalizatorilor
                                          „Inovatorul”;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului Vladimir
    ŞCHILIOV                 - şef de secţie la Centrul Resurselor Informaţionale de Stat
                                         „Registru”;
Titlul onorific „Om Emerit”
    doamnei Vlada-Tatiana
    DUMBRAVA             - şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină şi
                                          Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
    domnului Anton
    GAINA                       - şef de catedră la Universitatea Agrară de Stat din Moldova
    domnului Aurelian
    GULEA                      - şef de catedră la Universitatea de Stat din Moldova.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Nicolae TIMOFTI

    Nr. 161-VII. Chişinău, 9 iulie 2012.