DPO162/2012
ID intern unic:  344015
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 162
din  10.07.2012
privind conferirea de distincţii de stat unor lucrători medicali
Publicat : 13.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 143-148     art Nr : 475
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, contribuţie la implementarea formelor şi metodelor moderne de tratament şi înalt profesionalism, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    domnului Ion
    CORCIMARU    - şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină
                                   şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului Ion
    BAHNAREL        - director general al Centrului Naţional de Sănătate
                                   Publică
    doamnei Neonila
    MIDRIGAN         - şef de secţie la Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului Ion
    VASILACHI       - director interimar al Centrului de Sănătate Rudi,
                                   raionul Soroca;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului Victor
    EFTODI              - vicedirector al Institutului Oncologic
    doamnei Aliona
    ŢAPEŞ                - medic la Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii.


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Nicolae TIMOFTI

    Nr. 162-VII. Chişinău, 10 iulie 2012.