DPO163/2012
ID intern unic:  344016
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 163
din  10.07.2012
privind conferirea post-mortem de distincţii de stat
membrilor echipajului aeronavei „Wilga – 35A”
Publicat : 13.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 143-148     art Nr : 476
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de înaltă apreciere şi recunoştinţă pentru curajul şi spiritul de sacrificiu manifestate în timpul catastrofei aviatice din 27 mai 2005 de pe aerodromul Mărculeşti, se conferă post-mortem:
Ordinul „Ştefan cel Mare”
    pilotului superior PANTEA Vasile;
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III
    tehnicianului CEAGLEI Valeri
    tehnicianului LISNEAC Eugeniu
    pilotului SLOVINEANU Valeriu.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Nicolae TIMOFTI

    Nr. 163-VII. Chişinău, 10 iulie 2012.