HGM486/2012
ID intern unic:  344026
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 486
din  04.07.2012
cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor
de extensiune rurală pentru anii 2012-2022
Publicat : 13.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 143-148     art Nr : 537
    MODIFICAT
    HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19


    NOTĂ:
   Pe tot parcursul textului hotărîrii, cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor de extensiune rurală pentru anii 2012-2022 (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

    PRIM-MINISTRU                                                             Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii                                                          Vasile Bumacov
    şi industriei alimentare
    Ministrul finanţelor                                                             Veaceslav Negruţa

    Nr. 486. Chişinău, 5 iulie 2012.


    strategia

    plan