HGO496/2012
ID intern unic:  344033
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 496
din  06.07.2012
pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire
la desfiinţarea Consiliului interguvernamental pentru ţiţei şi gaze
Publicat : 13.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 143-148     art Nr : 544
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se ia act de  proiectul Protocolului cu privire la desfiinţarea Consiliului interguvernamental pentru ţiţei şi gaze.
    2. Se iniţiază negocierile asupra proiectului Protocolului cu privire la desfiinţarea Consiliului interguvernamental pentru ţiţei şi gaze.

    PRIM-MINISTRU                                                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                                    Iurie Leancă
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                       Valeriu Lazăr

    Nr. 496. Chişinău, 6 iulie 2012.