DPO168/2012
ID intern unic:  344090
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 168
din  11.07.2012
privind numirea domnului Anatolie RUSU în
funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Edineţ
Publicat : 20.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 149-154     art Nr : 499
    În temeiul art. 116 alin. (3) şi alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Anatolie RUSU se numeşte, pe un termen de patru ani, în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Edineţ.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 168-VII. Chişinău, 11 iulie 2012.