DPO171/2012
ID intern unic:  344093
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 171
din  11.07.2012
privind numirea domnului Sergiu LEBEDIUC
în funcţia de judecător la Judecătoria Militară
Publicat : 20.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 149-154     art Nr : 502
    În temeiul art. 116 alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Sergiu LEBEDIUC se numeşte, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Militară.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Nicolae TIMOFTI

    Nr. 171-VII. Chişinău, 11 iulie 2012.