DPO194/2012
ID intern unic:  344168
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 194
din  20.07.2012
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Gheorghe VERDEŞ
Publicat : 27.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 155-159     art Nr : 527
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul agroindustrial şi contribuţie la dezvoltarea infrastructurii social-economice, domnului Gheorghe VERDEŞ, administrator al Societăţii cu Răspundere Limitată „Tavgam”, raionul Leova, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Nicolae TIMOFTI

    Nr. 194-VII. Chişinău, 20 iulie 2012.