DPO195/2012
ID intern unic:  344169
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 195
din  20.07.2012
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Andrei FURSENKO
Publicat : 27.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 155-159     art Nr : 528
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi aprofundarea colaborării economice şi tehnico-ştiinţifice dintre Federaţia Rusă şi Republica Moldova, domnului Andrei FURSENKO, ex-preşedinte al părţii ruse a Comisiei interguvernamentale moldo-ruse de cooperare economică, i se  conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Nicolae TIMOFTI

    Nr. 195-VII. Chişinău, 20 iulie 2012.