DPO197/2012
ID intern unic:  344171
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 197
din  20.07.2012
privind numirea în funcţie a unui judecător
Publicat : 27.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 155-159     art Nr : 530
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Renata POPESCU se numeşte în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Nicolae TIMOFTI

    Nr. 197-VII. Chişinău, 20 iulie 2012.