DPO202/2012
ID intern unic:  344174
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 202
din  24.07.2012
privind numirea doamnei Maia SANDU
în funcţia de ministru al educaţiei
Publicat : 27.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 155-159     art Nr : 533     Data intrarii in vigoare : 24.07.2012
    În temeiul art. 98 alin. (6) din Constituţia Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Doamna Maia SANDU se numeşte în funcţia de ministru al educaţiei.
    Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 202-VII. Chişinău, 24 iulie 2012.