HGO527/2012
ID intern unic:  344182
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 527
din  20.07.2012
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova
şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în situaţii
excepţionale, semnat la Sofia la 19 aprilie 2012
Publicat : 27.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 155-159     art Nr : 578
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1.  Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre informare Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în situaţii excepţionale, semnat  la Sofia la 19 aprilie 2012.
    2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria aprobarea Acordului menţionat.
    3. Ministerul Afacerilor Interne va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Acordului nominalizat.

    PRIM-MINISTRU                                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                                  Iurie Leancă
    Ministrul afacerilor interne                                                         Alexei Roibu

    Nr. 527. Chişinău, 20 iulie 2012.