DPO209/2012
ID intern unic:  344281
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 209
din  26.07.2012
privind conferirea de distincţii de stat unor militari
Publicat : 03.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 160-164     art Nr : 552
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, contribuţie la asigurarea unui înalt nivel de pregătire a unităţilor şi subunităţilor Armatei Naţionale şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III
    domnului Veaceslav BÎRCA       - colonel;
Medalia „Meritul Militar”
    domnului Boris MACOVEI        - locotenent-colonel
    domnului Vasile STAVER          - locotenent-colonel
    domnului Gheorghe
    STEGĂRESCU                         - maior.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Nicolae TIMOFTI

    Nr. 209-VII. Chişinău, 26 iulie 2012.