HGO566/2012
ID intern unic:  344329
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 566
din  03.08.2012
cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului
dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind
cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012
Publicat : 07.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 165     art Nr : 622
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012.

    PRIM-MINISTRU                                                                           Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                                       Iurie Leancă
    Ministrul apărării                                                                              Vitalie Marinuţa
    Ministrul justiţiei                                                                              Oleg Efrim
 
    Nr. 566. Chişinău, 3 august 2012.