HGO567/2012
ID intern unic:  344330
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 567
din  03.08.2012
cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre
Republica Moldova şi Uniunea Europeană de modificare a Acordului dintre
Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării
vizelor, semnat la Bruxelles  la 27 iunie 2012
Publicat : 07.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 165     art Nr : 623
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă şi se prezintă Preşedintelui Republicii Moldova spre examinare proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană de modificare a Acordului dintre Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2012.

    PRIM-MINISTRU                                                                            Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                                         Iurie Leancă
    Ministrul justiţiei                                                                                Oleg Efrim

    Nr. 567. Chişinău, 3 august 2012.