HGO582/2012
ID intern unic:  344355
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 582
din  08.08.2012
cu privire la eliberarea unor bunuri materiale
din rezervele materiale de stat
Publicat : 10.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 166-169     art Nr : 638
    În temeiul art.8 din Legea nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11-12, art.114 ), cu modificările şi completările ulterioare, şi al Regulamentului privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului, aprobat prin Legea nr.1228-XIII din 27 iunie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 57-58, art.511), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Agenţia Rezerve Materiale va elibera din rezervele materiale de stat, cu titlu de deblocare, Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne 1,663 tone de motorină şi 0,722 tone de benzină pentru lichidarea consecinţelor cauzate de ploile abundente din 19-20 mai 2012, care au afectat unele localităţi din raioanele Sîngerei, Criuleni, Floreşti, Drochia, Ialoveni, Cimişlia şi Cahul.
    2. Ministerul Finanţelor va achita Agenţiei Rezerve Materiale, din fondul de rezervă al Guvernului, costul bunurilor  materiale eliberate din rezervele materiale de stat, în sumă de 40 926 lei.
    3. Ministerul Afacerilor Interne va recepţiona şi va monitoriza utilizarea conform destinaţiei a bunurilor materiale eliberate din rezervele materiale de stat, asigurînd transportarea lor.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui Dorin Recean, ministru al afacerilor interne, şi a dlui Vasile Pîntea, director general al Agenţiei Rezerve Materiale, conform competenţelor.

    PRIM-MINISTRU                                                                    Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                   Veaceslav Negruţa
    Ministrul afacerilor interne                                                       Dorin Recean

    Nr. 582. Chişinău, 8 august 2012.