DPO222/2012
ID intern unic:  344397
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 222
din  08.08.2012
privind numirea domnului Serghei POPOVICI în funcţia
de vicepreşedinte al Judecătoriei Comrat
Publicat : 16.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 166-169a     art Nr : 573
    În temeiul art. 116 alin. (3) şi alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea cu privire la organizarea judecătorească,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Serghei POPOVICI se numeşte, pe un termen de patru ani, în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Comrat.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Nicolae TIMOFTI

    Nr. 222-VII. Chişinău, 8 august 2012.