DPO225/2012
ID intern unic:  344400
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 225
din  08.08.2012
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”doamnei
Elena EFRIM şi domnului Victor ŞONTEA
Publicat : 16.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 166-169a     art Nr : 576
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. -   Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului, contribuţie la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate organizatorică intensă, se conferă Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    EFRIM Elena          - director al Gimnaziului din comuna Corneşti,
                                      raionul Ungheni
    ŞONTEA Victor     - şef de catedră la Universitatea Tehnică a
                                      Moldovei.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Nicolae TIMOFTI

    Nr. 225-VII. Chişinău, 8 august 2012.