DPO236/2012
ID intern unic:  344415
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 236
din  10.08.2012
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Vladimir FLOREA
Publicat : 17.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 170-174     art Nr : 584
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul transportului, merite în sporirea eficienţei utilizării mijloacelor de transport şi activitate organizatorică intensă, domnului Vladimir FLOREA, preşedinte al Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Auto din Moldova, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Nicolae TIMOFTI

    Nr. 236-VII. Chişinău, 10 august 2012.