DPO245/2012
ID intern unic:  344540
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 245
din  21.08.2012
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 23.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 175-176a     art Nr : 584b
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu  privire  la  distincţiile  de  stat  ale  Republicii  Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru exercitarea ireproşabilă a atribuţiilor funcţionale, succesele obţinute în domeniile de activitate şi înaltul profesionalism, se conferă:
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III
    domnului
    Vitalie BUTNARU      - şef de direcţie la Ministerul Apărăii;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Valeriu RUSU              - consilier al ministrului apărării;
Medalia  „Meritul Civic”
    domnului
    Vasile REBEJA           - şef de direcţie a Marelui Stat Major al 
                                         Armatei  Naţionale
    domnului
    Vitalie STATE             - şef de secţie la Ministerul Apărării;
Medalia  „Nicolae Testemiţanu”
    domnului
    Gheorghe LISNIC       - medic la Spitalul Clinic Militar Central
    domnului
    Petru MUNTEANU    - şef de secţie la Spitalul Clinic Militar Central;
Titlul onorific „Maestru în Artă”
    domnului
    Gheorghe BUTUC       - artist instrumentist în Orchestra Prezidenţială.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Nicolae TIMOFTI

    Nr. 245-VII. Chişinău, 21 august 2012.