DPO246/2012
ID intern unic:  344541
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 246
din  21.08.2012
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de militari
Publicat : 23.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 175-176a     art Nr : 584c
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, contribuţie la asigurarea unui înalt nivel de pregătire a unităţilor şi subunităţilor Armatei Naţionale şi  înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III următorilor:
    COGUTEAC Anatolie    -    colonel
    ENE Ivan                        -    colonel;
Medalia  „Meritul Militar” următorilor:
    ABABII Vladimir            -    locotenent-colonel
    BACALU Victor             -    locotenent-colonel
    BRICEAG Iurii                -    colonel
    BURDUJA Radu             -    maior
    CERNENCHI Ilie            -    colonel
    COJOCARI Marin          -    maior
    GHERVAS Veaceslav     -    colonel
    IORGA Vasile                 -    locotenent-colonel
    TROFIMOV Vladimir     -    colonel
    VULPE Ion                     -    locotenent-colonel.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Nicolae TIMOFTI

    Nr. 246-VII. Chişinău, 21 august 2012.