DPO237/2012
ID intern unic:  344561
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 237
din  16.08.2012
privind numirea în funcţie a unui judecător
Publicat : 24.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 177-180     art Nr : 587
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă
    Articol unic. - Doamna Veronica CUPCEA se numeşte în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 237-VII. Chişinău, 16 august 2012.