DPO240/2012
ID intern unic:  344563
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 240
din  17.08.2012
privind numirea doamnei Natalia IORDACHI
în funcţia de judecător la Judecătoria Sîngerei
Publicat : 24.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 177-180     art Nr : 589
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi  al  art.11 alin.(1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Natalia IORDACHI se numeşte, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Sîngerei.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Nicolae TIMOFTI

    Nr. 240-VII. Chişinău, 17 august 2012.