DPO241/2012
ID intern unic:  344564
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 241
din  17.08.2012
privind numirea doamnei Lilia DAŞCHEVICI în funcţia
de judecător de instrucţie la Judecătoria Ungheni
Publicat : 24.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 177-180     art Nr : 590
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Lilia DAŞCHEVICI se numeşte, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător de instrucţie la Judecătoria Ungheni.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Nicolae TIMOFTI

    Nr. 241-VII. Chişinău, 17 august 2012.