DPO242/2012
ID intern unic:  344565
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 242
din  17.08.2012
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 24.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 177-180     art Nr : 591
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Angela CIUBOTARU şi doamna Valentina SURUCEANU se numesc, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Cahul.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Nicolae TIMOFTI

    Nr. 242-VII. Chişinău, 17 august 2012.