DPO243/2012
ID intern unic:  344627
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 243
din  21.08.2012
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Ion PLEŞCA
Publicat : 31.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 185     art Nr : 623
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate prodigioasă în domeniul jurisprudenţei, contribuţie la înfăptuirea justiţiei şi merite în promovarea reformei judiciare şi de drept, domnului Ion PLEŞCA, preşedinte al Curţii de Apel Chişinău, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Nicolae TIMOFTI

    Nr. 243-VII. Chişinău, 21 august 2012.