LPO196/2012
ID intern unic:  344632
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 196
din  12.07.2012
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul
Republicii Moldova şi Guvernul României privind
cooperarea şi ajutorul reciproc în cazul producerii
dezastrelor
Publicat : 31.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 181-184     art Nr : 609
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se ratifică Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea şi ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Iaşi la 3 martie 2012.
    Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului menţionat.
    Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica părţii române finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acordului nominalizat.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Marian LUPU

    Nr. 196. Chişinău, 12 iulie 2012.