DPO253/2012
ID intern unic:  344637
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 253
din  23.08.2012
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Piotr DACIN
Publicat : 31.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 181-184     art Nr : 613
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea infrastructurii drumurilor, contribuţie la implementarea tehnologiilor avansate în ramură şi activitate managerială prodigioasă, domnului Piotr DACIN, director general al Societăţii cu Răspundere Limitată „Dromas-Cons”, municipiul Chişinău, i se conferă Ordinul  „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                Nicolae TIMOFTI

    Nr. 253-VII. Chişinău, 23 august 2012.