DPO256/2012
ID intern unic:  344638
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 256
din  23.08.2012
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Andrei PORUBIN
Publicat : 31.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 181-184     art Nr : 614
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate scenică prodigioasă, contribuţie la promovarea valorilor culturale şi înaltă măiestrie profesională, domnului Andrei PORUBIN, actor, jurnalist, prezentator programe radio şi televiziune, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                  Nicolae TIMOFTI

    Nr. 256-VII. Chişinău, 23 august 2012.