DPO258/2012
ID intern unic:  344639
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 258
din  24.08.2012
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 31.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 181-184     art Nr : 615
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea sportului şi mişcării olimpice naţionale şi succesele obţinute la Jocurile Olimpice de Vară, ediţia a XXX-a, de la Londra, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    CÎRÎCU Anatoli            -  halterofil, medaliat cu bronz
    IOVU Cristina               -  halterofil, medaliată cu bronz
    PIATAC Nicolae          -   prim-vicepreşedinte al Comitetului Naţional Olimpic;
Medalia  „Meritul Civic” următorilor:
    BALAN Anatolie          -   preşedinte al Federaţiei de Atletism
    MARGHIEVA Zalina    -   membru al Lotului Naţional de Atletism;
Titlul onorific „Om Emerit” următorilor:
    BRATAN Ivan              -  antrenor, director al Şcolii Sportive Specializate
                                             de Haltere din oraşul Cahul
    CREŢU Serghei            -  antrenor, director al Şcolii Sportive Specializate
                                             de Haltere din municipiul Chişinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Nicolae TIMOFTI

    Nr. 258-VII. Chişinău, 24 august 2012.