HGO635/2012
ID intern unic:  344651
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 635
din  28.08.2012
cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
Publicat : 31.08.2012 în Monitorul Oficial Nr. 181-184     art Nr : 689
    În temeiul art.1 al Legii nr.1296-XV din 25 iulie 2002 cu privire la încetarea activităţii subzonei Zonei Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 113-114, art. 900), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se transmite din folosinţa Administraţiei Zonei Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău” în folosinţa Centrului Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. terenurile separate ce constituie proprietate exclusivă a statului, cu suprafaţa totală de 1,8 ha, amplasate în mun. Chişinău, sect. Buiucani, str. Ghioceilor nr. 1 (cu numerele cadastrale 0100201.565; 0100201.566; 0100201.567; 0100201.558; 0100201.559; 0100201.560; 0100201.561; 0100201.562; 0100201.563; 0100201.564, precum şi cu numerele cadastrale 0100201.556, 0100201.557 – în proporţie de 36,97% din suprafaţa acestora) şi un teren adiacent cu suprafaţa de 4 ha, proprietate exclusivă a statului, din teritoriul parcului „Valea Morilor” (cu numărul cadastral 0100201.539).
    2. Administraţia Zonei Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău” va transmite din gestiunea sa în gestiunea Centrului Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. o porţiune de drum de acces comun, acoperită cu pavaj, cu lungimea de 148 m şi valoarea iniţială de 342625 lei, amplasată pe teritoriul subzonei din str. Ghioceilor nr. 1.
    3. Transmiterea bunului imobil indicat în pct. 2 al prezentei hotărîri se va efectua în termen de o lună, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10, art.45), cu modificările şi completările ulterioare.
    4. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va asigura, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, operarea modificărilor necesare în documentele cadastrale, conform prevederilor prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                      Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                       Veaceslav Negruţa
   
    Nr. 635. Chişinău, 28 august 2012.